A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK NÉHÁNY MONDATBAN:

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy NEM vagyunk vasútellenesek. Egyesületünk nem az elővárosi személyvonatok tervezett nyomvonalán szeretne módosítani. Nem ellenezzük a BFK Déli Körvasút nevű beruházását, amennyiben az valóban az elővárosi vasúthálózat fejlesztéséről szól - azonban szeretnénk felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy Újbuda közepén egy transzeurópai teherfolyosót (is) bővítenének a beruházás keretei között, ahelyett, hogy a 2011 óta tervezett V0 teherkörgyűrű megépítésével kivezetnék a tranzit teherforgalmat a fővárosból. A Hamzsabégi sétány mentén fejlesztendő teherfolyosó így a tervezett Budapest-Belgrád-vasútvonal folytatása lenne Nyugat-Európa felé. A közel 1 milliárd eurós árat többek között a tehervonatok miatt építendő, extra drága, több emelet magas beton támfal és zajvédő fal: a kilométereken keresztül húzódó csőkígyó indokolja, amely örökre megváltoztatná lakóövezetünk és az egész kerület arculatát. Meggyőződésünk, hogy a beruházásnak ez a része nem indokolt, a 21. században a tranzit teherforgalomnak nincs keresnivalója egy fővárosi, sűrűn lakott területen. A jelenlegi tervek átgondolására kérjük a döntéshozókat a sínek közelében élő lakosság és a vasút mentén kialakult erdős, ligetes park, a jelenleg is létező zöldfolyosó megőrzése érdekében. Legyenek tekintettel azokra is, akik elszenvedik majd az építkezést és a forgalomnövekedést, ne pedig csak azokra, akik a javait élvezik! Céljainkról, történetünkről és javaslatainkról bővebben a BEMUTATKOZÁSban és az ONLINE PETÍCIÓban olvashatnak. (a jobb oldalon)

2022. február 17., csütörtök

Megsemmisítette a bíróság a Déli Körvasút környezetvédelmi engedélyét

A Hamzsabégi sétány és a környékén lakó 15 ezer ember védelmére elindított, közel két éve folyó közigazgatási perünk ma kedvező ítélettel zárult. A Déli Körvasút környezeti hatástanulmányának súlyos hiányosságai miatt a projekt környezetvédelmi engedélyét hatályon kívül helyezte a Fővárosi Törvényszék. 

A bíróság 97-oldalas indoklása ide kattintva olvasható el, amelyről később összefoglalót is írtunk.

A tárgyalóteremből tudósító Jövő TV helyszíni beszámolójának kibővített változata következik, de a 24.hu és az Index.hu is hírt adott az ítéletről, számos más hírportál mellett. Fotó: Kárász Anna Flóra / Jövő TV

Csütörtök reggel a Fővárosi Törvényszéken ítéletet mondtak az évek óta húzódó Hamzsabégi-sétány ügyében. A sétány mellett közvetlenül felépülni készülő vasútvonal ellen szólalnak fel korábban több alkalommal a POPÉK, azaz a Polgárok a Pályán az Élhető Környezetért, illetve az LMP önkormányzati képviselője, Kreitler-Sas Máté. Közel 15.000 ember életkörnyezetét tenné tönkre az itt áthaladó teherforgalom, illetve több száz fát vágtak volna ki.

A POPÉK segítségére siető és a felperességet vállaló Védegylet Egyesület képviseletében Fülöp Sándor kifejtette, hogy a beruházás vonatkozásában, amikor egy újabb vágányt létesítenének közvetlenül a lakópark mellett, előbb lenne hatásvizsgálatra szükség, mint hogy a kiválasztanák beruházót. Jelenleg ez fordítva van. A 2250 család, akiket a beruházás közvetlenül érint a passzív zajvédelemmel szeretnék megvédeni – de erre semmilyen konkrétum nem szerepel a tervekben, ráadásul komoly hátrányai vannak, például nyáron a mellett sem lehet nyitott ablaknál a teherforgalom zaját elviselni.

A beruházás miatt Újbuda szívébe terelődne azon teherforgalom jelentős része, mely nem is Budapestre szállítaná a megrendelt termékeket, hanem tovább Nyugat Európába. Az ilyen jellegű vasútvonalaknak nem a lakóövezet zöld területének kellős közepén lenne a helye. A lakókat védő, ide tervezett fallal csökkenteni lehet a zajterhelést valamilyen csoda folytán, Fülöp Sándor elmondása szerint azonban az egészségügyi határérték kétszeresét kell úgy is elviselni a már megszületett vizsgálatok szerint.

A környezetvédelmi és közigazgatási jogban nem lehet kivételt tenni, az egészségügyi törvény megfelelő hatóságot nevezett ki, és ha a jogszabály alapvetően megengedné a zajterhelést, ezt az egészségügyi törvény már nem biztos, hogy engedi.

Sok lakásnak, amit a beruházás mellett elhelyezkedő lakóparkban található, értéke gyakorlatilag lenullázódna, így nem csak egészségügyi, de jelentős anyagi kár is éri az ott élőket. A civileket képviselő Fülöp szerint az alternatívák vizsgálata is elmaradt, pedig a Védegylet tanulmányaiban bizonyította, hogy lehetne biztosítani, ha erre mutatkozna szándék a beruházást megrendelők részéről. Fülöp Sándor azt is kifejtette, szerinte teljesen hiányoznak a rezgéssel kapcsolatos mérések, amit jogellenesnek tartanak. 

Az alperes Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási hivatal képviselője válaszában elmondta, hogy az elhangzottak ellenére a korábban elmondottakat tartja fent, a korábbi nyilatkozatain nem kívánnak választani. A felszín alatti vizekkel kapcsolatosan is fenntartják kijelentéseiket, szerintük ugyanis a beruházással kapcsolatos kikötések miatt nem lesznek veszélyeztetve.

A bíróság ítéletében kimondta, hogy a kereseti kérelemben előadottak alapján a felperesnek igaza van, miszerint társadalmi, gazdasági és egészségügyi hatásokat bemutató tanulmányok nem elégségesek. Az alternatívák vizsgálatáról elmondta a bíróság, hogy segítségül hívta az Európai Bíróság irányelvét, ami a jogértelmezésben nyújtott segítséget – ez alapján felperes értelmezése helyes volt, azaz az alternatívák vizsgálatának elmaradása hiba volt.A bíróság a korábbi, beruházásra vonatkozó határozatot több szempontból is hiányosnak találta, mivel a hivatkozott dokumentációban nem jelölték meg pontosan a pontos részeket, így felperesnek a jogorvoslatra is nehezebb lett volna hivatkoznia. A madárvédelemmel kapcsolatban a bíróság elmondta, hogy az íves, átlátszó zajfal miatt a menekülés során nekimenekülhetnek – azonban megoldási javaslat erre a felvetésre nem született. A felszín alatti vizekre vonatkozóan is ellentmondást érzékeltek a dokumentációkban. Éppen ezért a Fővárosi Törvényszék hatályon kívül helyezte a Déli Körvasút környezetvédelmi engedélyét.

Ennek megfelelően a vasúti mellékvágány(ok) egyelőre nem épül(nek) meg – de nem kizárt, hogy a kormányhivatal később olyan engedélyezési dokumentációt nyújt be, amit a bírósági is jóváhagy. Ám egyelőre ez várat magára. (A beszámolót Pitz Dániel írta.)

A POPÉK kifejezte háláját a közös munka résztvevőinek:

Köszönjük minden helyi civilnek és a per költségeihez és szakmai képviseletéhez hozzájáruló támogatóinknak a segítséget: ez a TI győzelmetek is! Sajnos Újbuda vezetése nem segített nekünk a perben, annál inkább a lakosság! Ők a sajátjukból adtak. A politikai pártok közül egyedül az LMP adott némi anyagi támogatást a perhez. Nekik is köszönjük! Hálásak vagyunk mindnyájatokért! Közelebb kerültünk ahhoz, hogy megmeneküljön a sétány és környéke a betonlavinától.

A Védegylet Egyesület segítsége felperesként kulcsfontosságú volt, köszönjük, hogy a képviseletetekkel lehetségessé vált közös ügyünk előremenetele!

Egyesületünk mind szóban, mind írásban, többször felkérte Újbuda önkormányzatát, hogy a leginkább érintett jogi személyként - aki nemcsak a sétányt tulajdonolja, de a legtöbb ingatlannal rendelkezik a hatásterületen - támogassa felperesként jogi segítséggel és anyagilag is közös ügyünket. Először majdnem megígérték a segítséget, de aztán újra és újra nemet mondtak. Közben majd megállapodtak a beruházó képviselőivel (BFK, NIF), elfogadva a D. Körvasút terveit, amelyek igen hátrányosan érintik Újbuda lakosságát.

Egy helyi aktivista felhívta a figyelmet a XI. kerület vezetésének felelősségére:

Csendben megjegyzem, hogy ehhez a perhez és az elsőfokú győzelemhez sajnos a kerületi vezetésnek, sem az előzőnek, sem a jelenleginek, nincs semmi köze, sőt. A most győztes civilek saját erőforrásaikból értek el eredményt, amihez a kerület megtagadta az anyagi és a szakmai segítséget, a fővárosi vezetés pedig kifejezetten leszerződött a beruházóval a civilek kárára. Nagyon hasznos lenne, ha ez a hozzáállás végre megváltozna és a kommunikáció szintjét meghaladva érdemi cselekvésben is megmutatkozna. Egyértelmű, hogy a civil oldalról megvan az elszántság a környezeti értékek és a saját érdekeik védelmében.

Suszter András, a Lokálpatrióta hírportál helyi, civil újságírója így kommentálta a per kimenetelét:

A POPÉK Civil Szervezet és az Újbudai Civil társadalom pert nyert az állammal szemben a Hamzsabégi sétány ügyében, de ennek most költségei is keletkeztek, amiben nem hagyhatjuk magára a POPÉK Egyesületet, és az ott élő kisnyugdíjasokat, akik már eddig is a semmiből kapargattak elő forintokat, hogy egyáltalán elindíthassuk a pert.

Az élő riportban éppen ezért tisztelettel megkértem, egyben felszólítottam Újbuda Önkormányzatát, és személy szerint az összes helyi képviselőt, akik - mint tudjuk - mostanra már civil referensek is, hogy járuljanak hozzá a költségekhez, vagy önkormányzati szinten teremtsenek forrást ezen költségek fedezéséhez. Ne kelljen lesütni szemünket és szégyenkezve azt látni, hogy megint a legszegényebbek, a legelesettebbek, a legrászorultabbak adjanak abból a kevéskéből, amit még megtalálnak a soványka pénztárca alján. Természetesen jóérzésű, de tehetősebb emberek, cégek adományát is szívesen fogadja a POPÉK.

Az a maroknyi ember, aki részt vett ebben a harcban, az most legalább ideiglenesen, legalább időt nyerve önmagunknak, de megmentette újbuda belvárosának a tüdejét, több mint 1000 fa kivágását akadályozva meg a mai győzelemmel. Ez a mi ügyünk is, ez a mi sétányunk is, nem csak lehetőségeink, de felelősségünk is van.


Tisztelt újbudai képviselők, tisztelt politikusok, kérem Önöket most legyenek elsők a sorban, mert ez nem politikai hovatartozás, ez mindössze emberség, tisztesség, képviselőként a választók iránt érzett felelősség kérdése. Köszönöm azoknak, akik elsőként keresik a POPÉK képviselőit, hogy minden egyéb segítség mellett pénzadománnyal kivegyék a részüket a közös feladatból.

Végül szeretném megköszönni minden Újbudai nevében a POPÉK Civil szervezetnek, hogy hitt benne, hogy megszervezte, hogy végigharcolta, hogy sosem adta fel. Köszönöm az összes aktivistának, aki most nekünk itt élőknek is megmentette a sétányt, és ezzel egyben reményt adott, hogy nem lehet döntéseket hozni a fejünk felett, rólunk, nélkülünk. Köszönet a többi segítő civil szervezetnek, ezek között is kiemelve a Védegylet és a Körtér Mozgalom munkáját. És végül köszönet Kreitler-Sas Máté képviselő úrnak, aki az első perctől odaállt a civilek mellé, akire én is ki merem jelenti, hogy Ő valóban nem csak képviselő, de civil referens is egy személyben. Remélem erre gondolt kerületünk polgármestere az általa leírtak alapján amikor a 25 képviselőben egyben 25 civil referenst jelölt meg. Azért én még néhány referenst szívesen láttam volna a bírósági tárgyaláson, de sebaj, majd legközelebb.

A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) így reagált a hírre:

Óriási civil győzelem Vitézy felett! Megsemmisítette a Fővárosi Bíróság a Déli körvasút nevű, egymilliárd euróba kerülő projekt környezetvédelmi engedélyét és új eljárásra kötelezte a hatóságot és a hat, közpénzből fizetett jogásszal felálló alpereseket (BFK, NIF). Amivel zárójelbe tette a többi engedélyt is, de így a CEF2 pályázatra sem lehet beadni. Ez az a projekt, amely teherforgalmi korridort akar csinálni Budapest belsejéből, és minden létező uniós forrást elnyelne más projektek elől az elkövetkezendő évtizedben.

Ide vezetett Vitézy Dávid nagyképűsége, amellyel a helyi lakosságot hülyére vette, az általuk jelzett problémákat pedig a kormány felé pártpolitikai alapúnak minősítette. Vitézy hazudott arról is, hogy a civilek szerinte nem akartak vele tárgyalni, a valóság ezzel szemben az, hogy pont hogy csak vele akartak tárgyalni, de ő a megbeszélésekről valahogy bátor módon mindig távol maradt és csak magnóként funkcionáló embereit küldte a civileket leszerelni. 

A helyiek viszont nem hagyták magukat átverni, és bíróságon támadták meg a beruházás környezetvédelmi engedélyét. A bíróság pedig nekik adott igazat, súlyos hiányosságokat állapított meg az eljárásban. Az ítélet ellen törvényességi eljárást lehet indítani, de lehet, hogy egyszerűbb és gyorsabb lenne az új környezetvédelmi eljárás, immár a dokumentációt rendesen megírva, és természetesen már az átdolgozott tervek alapján. Mert itt maga az alapkoncepció a hibás, a teherforgalom lakóövezetekbe terelése.

A civilek által felkért pernyertes ügyvéd összefoglalója:


Ez az ítélet személyesen Vitézy Dávid súlyos veresége, akinek így egyetlen projektje sem maradt, amely építhető lenne. Eddig működése tehát az eredmény fronton a NULLA szóval írható le, az elpocsékolt közpénzek kapcsán pedig a PÉNZTEMETŐ kifejezéssel. Miniszterelnök úr, mikor küldi már a selyemzsinórt?

Dr. László Imre Újbuda polgálmestere pedig levélben felszólította a BFK vezetőit, hogy amíg nincs rendezve a projekt engedélye, függesszék fel a környezetrendezési tervezést is"Reményeim szerint az új környezetvédelmi eljárás megfelelő és mindenki számára megnyugtató módon rendezi a környezetvédelmi és műszaki szempontokat, így csak a szükséges mértékű személyforgalomra méretezett beavatkozás válik elengedhetetlenné kerületünkben, míg az alternatívák vizsgálata során megerősítést nyer a vasúti teherforgalomra a V0 vonalszakasz megvalósításának fontossága." - írja a polgármester. Később a Fővárosi Közgyűlésbe nyújtott be javaslatot, hogy a Déli Körvasút terveit vizsgálják felül az ítélet fényében és megvalósulását halasszák a V0 elkészülése utánra. Sajnos nem szavazta meg a testületOrosz Anna alpolgármester pedig egy videós híradás után hasonló felszólítást fogalmazott meg az ügyben..

A BFK egy közleményében adott hangot azon szándékának, hogy újra elindítják az engedélyezési eljárást. "Biztosak vagyunk benne, hogy a megismételt eljárásban sikerül bizonyítani, hogy a fejlesztés haszna környezet- és klímavédelmi szempontból összességében lényegesen nagyobb, mint amennyi a negatív hatása, hisz a vasúti közlekedésből származó környezeti terhelés mérséklésére és kompenzálására megfelelő intézkedések történnek, akár az építkezés idejét, akár a beruházás végleges elkészültét követő időszakot tekintjük." - írják. A dolog szépséghibája csupán az, hogy ezúttal sem említik a D. Körvasútnak a hatástanulmányukban is bevallott teherforgalmi funkcióját. A személyszállítás témájában pedig semmibe veszik azt a tényt, hogy az agglomerációból ingázók számára már most is bőven rendelkezésre állnak az utóbbi években kibővített tömegközlekedési opciók, hogy a Kelenföldi Pályaudvaron egy egyszerű átszállással használhassák a sűrűn közlekedő 4-es metrót, az 1-es villamost és a buszjáratokat valamint a bicikliutakat (bár a körvasút ezen rövid szakaszára szánt 350 milliárd forintból a metróvonal Érdig való meghosszabbítása is kijönne). Maga az ingázás önmagában Budapest egyik nagy problémája, nemcsak a fővárost terheli meg, hanem magukat az ingázókat is. Inkább a Budapest környéki településeken való munkahelyteremtésre kellene hangsúlyt fektetni és forrásokat teremteni, felzárkóztatva az agglomerációt a fővároshoz.

A per eredményéről beszámoló jobb cikkek, riportok:

Fény az alagút végén: váratlan győzelmet arattak a Hamzsabégi sétányért harcoló civilek (Very Important Planet) 

A bíróság megsemmisítette a Déli körvasút környezetvédelmi engedélyét (Magyar Hang) 

Megroppantották civilek a bíróságon a Déli Körvasút bővítési tervét (24) 

Megsemmisítette a bíróság a Déli körvasút környezetvédelmi engedélyét (Magyar Narancs) 

Civilek sikerrel támadták meg Mészáros Lőrinc egyik óriásprojektjét (Forbes) 

Győztek a civilek, elbukta környezetvédelmi engedélyét Vitézy Dávid projektje (Azonnali) 

Győztek a civilek, érvénytelenítették a Déli Körvasút környezetvédelmi engedélyét (HírKlikk)

Déli körvasút: így reagáltak a civilek és az állami szervek a bírósági döntésre (InfoRádió) 

POPÉK győzelem?; Valyo programok; Nagy Tavak ügyek (Tilos Rádió) 

Megsemmisítette a bíróság a Déli Körvasút fejlesztésének környezetvédelmi engedélyét (RTL Klub) 

1 megjegyzés:

KanDi Átusz írta...

Sajnos tételezem, hogy örömre semmi ok, még csak most kezdődik a tánc,
mert megtámadják menetközben megindítják a beruházást és azt bizonyítják, hogy olyan hatákonyságú amely felülír minden polgári érdeket és legfeljebb lakásonként X eFt kártérítést fizetnek.Ez még nem a vége. Nehogy úgy járjatok, mint a Városliget, hogy odaépítenek milliárdokért amiben a fővárosnak is bele kellett szállni pedig nem is értett vele egyet és félkész állapotban pénzre/csodára vár vár.